Pierwsza zapowiedź gazetki szkolnej pojawiła się w lutym 1997r.- był to tzw. "numer 0"kleks_0maly.jpg
Zainicjował gazetkę wówczas nauczyciel, później również dyrektor szkoły - mgr Jan Heba oraz uczniowie ówczesnej klasy VI (rok szkolny 1996/1997).
Po zapowiedzi, jeszcze w lutym, powstał pierwszy numer "Kleksa". Skład pierwszej redakcji: Ilona Czech, Urszula Piechota, Agnieszka Piasecka, Andrzej Chwalek, Tomasz Leja. Korekty tekstów dokonywała polonistka, mgr Urszula Skrzypczyk, Jan Heba zajmował się składem komputerowym i pełnił rolę opiekuna redakcji.
Początkowo tworzenie gazetki opierało się na dobrej woli nauczycieli i uczniów. Ci ostatni dostarczali materiały, które przepisywał Jan Heba na prywatnym komputerze. Pierwsze numery były zwykle 4-6 stronicowe, o dużym formacie A4. Pisemko wydawane było ok. raz w miesiącu.
Od numeru 4/kwiecień 1997 została zmieniona szata graficzna i układ strony. Od numeru 7/marzec 98 pisemko zostało pomniejszone do rozmiaru zeszytu B5.
W roku szkolnym 1998/99 mgr Jan Heba, opiekun redakcji, został dyrektorem szkoły. Dalej częściowo uczestniczył w tworzeniu gazetki, ale obowiązek ten stopniowo przejął mgr Kazimierz Janczak - nauczyciel w-f. Pracował w szkole krótko i w roku 1999/2000 opiekę nad redakcją przejęła mgr Iwona Janczak, nauczyciel kształcenia zintegrowanego. Praca przy tworzeniu pisemka wyglądała jak wcześniej: uczniowie dostarczali materiały, które Iwona Janczak korygowała i przepisywała na prywatnym komputerze.
Po remoncie i rozbudowie szkoły stopniowo powstała pracownia komputerowa.
Dyrektor Jan Heba cały czas wspierał działania redakcji. W roku szkolnym 2000/2001 przyznał godzinę na zajęcia pozalekcyjne - spotkania redakcji gazetki "Kleks". Na dziesięciu stanowiskach uczniowie zaczęli uczyć się obsługi komputera, korzystania z edytora tekstów. Sami mogli przepisywać przygotowane materiały. Rosły umiejętności "redaktorów" - pomagały w tym lekcje informatyki. W lutym 2001 pracownia została podłączona do sieci i redakcja mogła korzystać z zasobów Internetu.
Od tego czasu ponownie zmieniła się szata graficzna oraz układ strony.
W roku 2005 opiekun redakcji, Iwona Janczak, stworzyła pierwszą stronę WWW, która przyczyniła się do promocji działań młodych redaktorów, jak również do promocji szkoły w środowisku lokalnym.
W roku szkolnym 2007/2008, z decyzji nowego dyrektora szkoły - mgr Marii Chudala, powróciliśmy do pierwotnego rozmiaru gazetki (A4). Mamy do dyspozycji jeszcze lepiej wyposażoną pracownię komputerową. Do tworzenia gazetki włączyli się inni nauczyciele, dostarczając własne materiały. Pisać do "Kleksa" zaczęli młodsi uczniowie. Nie piszą jeszcze zbyt sprawnie, ale przy pomocy bardziej doświadczonych nieźle dają sobie radę. Staramy się wydawać pisemko raz na dwa miesiące. Składa się ono zwykle z ośmiu stron. Uczniowie przepisują teksty na zajęciach pozalekcyjnych "Kółko dziennikarskie" pod opieką Iwony Janczak, która dokonuje korekty i zajmuje się składem komputerowym.
We wrześniu 2011 Iwona Janczak rozpoczęła administrację nowej strony WWW, z większymi możliwościami dla administratora i redaktorów. Własna domena sprawia, że adres strony jest krótszy i łatwiejszy do zapamiętania. Mamy nadzieję, że nowa wersja i szata graficzna oraz brak męczących, "wyskakujących" reklam sprawiają, że nasza strona jest chętnie przeglądana.