Diagnoza dziecka 5-cio i 6-cio letniego.

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Arystoteles „Jest rzeczą wielce niebezpieczną
chcieć prowadzić wszystkich
tą samą drogą do doskonałości,
bowiem każdy z nas jest inny.”

Każdy rodzic chce , aby jego dziecko osiągało  sukcesy w szkole, aby dawało sobie radę w pokonywaniu trudności związanych z obowiązkiem szkolnym.

 

 • Przed każdym 5-cio, 6-cio latkiem i jego rodzicami czeka wielkie wezwanie i wiele pytań . Czy moje dziecko da sobie radę?

Chcę troszkę pomoc Wam, Drodzy Rodzice, w podjęciu tak bardzo ważnej decyzji odpowiadając na podstawowe pytania.

 • Czy moje dziecko dobrze słyszy wszystkie głoski?
 • Czy będzie ładnie pisało?
 • Czy moje dziecko będzie miało koleżanki lub kolegów?
 • Czy jego system emocjonalny jest gotowy na pokonywanie wielu trudności edukacyjnych i społecznych?

Istnieje  kilka wskaźników przygotowania dziecka do realizowania obowiązku szkolnego:

 1. Rozwój emocjonalno- społeczny
 2. Lateralizacja- które oko , ucho , ręka  pełni funkcję dominującą
 3. Rozwój mowy i myślenia
 4. Rozwój percepcji  wzrokowo- słuchowej ( analiza i synteza  sylabowa i głoskowa)
 5. gotowość  do nauki czytania  i pisania
 6. rozwój kompetencji matematycznych.

Postaram się te wątpliwości  przybliżyć.

Przedstawiam Państwu tabelę na podstawie ,której będziecie mogli ustalić dojrzałość szkolną Waszego dziecka. Wy Rodzice wiecie w jaki sposób przebiega rozwój waszego dziecka. Czasami jest bardzo intensywny, a czasami wolniejszy.

Analizując tabelę proszę wziąć pod uwagę rozwój Waszego dziecka.

Rozwój  emocjonalno społeczny  5, 6 –cio  latka

umiejętności

tak

czasami

nigdy

Przestrzega zawartych umów zachowania w domu i w przedszkolu

 

 

 

Dba o wspólna własność

 

 

 

Potrafi się cieszyć z sukcesów , przyjmować porażkę

 

 

 

Prosi o pomoc w trudnej sytuacji

 

 

 

Przestrzega zasady kolejności

 

 

 

Rozwój mowy i myślenia

umiejętności

tak

czasami

nigdy

Właściwie posługuje się liczebnikami , przymiotnikami

Prawidłowo buduje zdania

Prawidłowo  dzieli wyrazy na sylaby i głoski

( wyrazy 3,4 sylabowe)

 

Mówi w sposób zrozumiały dla innych

Poprawnie formułuje wypowiedzi w czasie przyszły i przeszłym

Potrafi zapamiętywać i wykonywać polecenia

Stosuje poprawne formy fleksyjne (np. dwie pomarańcze,  a nie dwa pomarancze)

Percepcja wzrokowo - słuchowa

umiejętności

tak

czasami

Nigdy

Odnajduje różnice

 

 

 

Składa obrazek z różnych części

 

 

 

Zauważa róznice we wzorach liter

 

 

 

Dokonuje analizy i syntezy  sylabowej wyrazów

( dzieli wyrazy na sylaby i łączy je )

 

 

 

Wyróżnia pierwszą i ostatnią  gloskę w wyrazie

 

 

 

Potrafi odtworzyć wystukany rytm

 

 

 

Potrafi powtórzyć usłyszane głoski np. b-p, ż-sz, z-s itp.

 

 

 

Kompetencje matematyczne

umiejętności

tak

czasami

nigdy

P rawidłowo stosuje pojęcia : na , przed, za, obok, nad, między itp.

 

 

 

Zna figury geometryczne

 

 

 

Dobrze orientuje się na kartce ( prawy górny róg itp.)

 

 

 

Sprawnie i poprawnie przelicza w zakresie 10

 

 

 

Potrafi porównywać przedmioty stosując określe nia wyższy, niższy, lżejszy, wolno itp.

 

 

 

Sprawnie dodaje i odejmuje na zbiorach (gdzie jest więcej …)

 

 

 

Potrafi prawidłowo wymienic dni tygodnia, potrafi określić pore dnia

 

 

 

To co Przedstawiłam Państwu  pozwala na  znikomą i bardzo ogólną orientacją

i  odpowiedź  na pytanie „czy  moje dziecko da sobie radę w szkole.”